ֿǰǰ


CUSTOMER : LG
ITEM : 84" S/B 2-STEP MAIN REDUCER
CAPACITY : 300kW*1650rpm*1/20.82 , 1/8.46

CUSTOMER : INI STEEL
ITEM : 4V REDUCER
CAPACITY : 800kW*700-1400rpm*1/13.8
CUSTOMER :̰ö
ITEM :LEVELLER
CAPACITY :110kW*4P*1/1
CUSTOMER :̰ö
ITEM :LEVELLER
CAPACITY :110kW*4P*1/1
CUSTOMER :
ITEM :PLANETARY REDUCER
CAPACITY :37kW*6P*1/126.5
CUSTOMER : INI STEEL
ITEM : MILL REDUCER
CAPACITY : 1000kW*900rpm*1/2.343
CUSTOMER : INI STEEL
ITEM : MILL REDUCER
CAPACITY : 1000kW*900rpm*1/2.343
CUSTOMER : INI STEEL
ITEM : MILL REDUCER
CAPACITY : 1000kW*900rpm*1/2.343
CUSTOMER : ȭ
ITEM : RECOILER REDUCER
CAPACITY :110kW*500-000rpm*1/28.96,1/12,44
CUSTOMER : ȭ
ITEM : UNCOILER REDUCER
CAPACITY : 15kW*500-2000rpm*1/12.49
CUSTOMER : INI STEEL
ITEM : ROLLING MILL REDUCER
CAPACITY : 700kW*350rpm*TWIN DRIVE
CUSTOMER : POSCO
ITEM : ENTRY & EXIT LOOPER CAR REDUCER
CAPACITY : 110kW*1150rpm*1/108.1
 
CUSTOMER : POSCO
ITEM : CHARGING TEEMING CRANE REDUER
CAPACITY : 2*150kW*750rpm*1/87
 
        REDUCER
        GEARED MOTOR
        ֿǰǰ